Mese, Önismeret, Terápia

Eddigi közös szakmai munkánk megerősített minket abban, hogy hasonlóan gondolkodunk a mesékről és a pszichoterápiáról. Ez a felismerés arra ösztönzött minket, hogy jövőbeli tevékenységünket innentől szakmailag is egységbe rendezzük, melynek a Gombolyító nevet adtunk.

A Gombolyító Terápiás Műhely magába foglalja a Metamorphoses® Meseterápiás szemléletet, a pszichológiai értelemben vett önismereti és terápiás munkát. A Gombolyító egyszerre szolgál helyként, a lelki rendezési folyamatokhoz, egyszerre kínál eszközt a személyes élettörténeti szálak feltekeréséhez, és egyszerre utal arra a cselekvő egyénre, aki a saját gombolyagját alakítja.

Videó

Videó lejátszása

Gombolyító – A negyedik év

A negyedik év eseményei képekben.

Elindítottuk a YouTube csatornánkat!

Itt tudjátok elérni anyagainkat.
Videó lejátszása

Három éves a Gombolyító

Három éve története, eseményei képekben.

🧶 „Amint beengedtem, kikergetett a házamból…”

Egy olyan különleges interaktív belső munkára hívunk meg mindenkit, ahol egy állatmese segítségével fogunk körbe járni egy olyan lélektani állapotot, egy olyan folyamatot, ami a mostani élethelyzethez szorosan kapcsolódik.

A mesehallgatást követő közös munka során igazán mesés tájakon barangolunk, s addig megyünk, míg egyszer csak észrevesszük, ahogy a mesei történet fokozatosan lélektani történéssé válik. A mesei helyszínek innentől kezdve lelkünk tájaivá válnak.

A Gombolyító Terápiás Műhely magába foglalja a Metamorphoses Meseterápiás Egyesület szemléletét, a pszichológiai értelemben vett önismereti és terápiás munkát.

A Gombolyító egyszerre szolgál helyként, a lelki rendezési folyamatokhoz, egyszerre kínál eszközt a személyes élettörténeti szálak feltekeréséhez, és egyszerre utal arra a cselekvő egyénre, aki a saját gombolyagját alakítja.

Képeink

Tevékenységeink

  • Mese-estek felnőtteknek
  • Metamorphoses® Meseterápiás módszertanon alapuló alapú önismereti csoportok, tematikus sajátélményű csoportok felnőttek részére
  • Alkotó-fejlesztő élményterápiás csoportok gyerekek részére
  • Előadások tartása, ismeretátadás

Alapítók

Alföldi Linda

klinikai szakpszichológus

Alföldi Linda vagyok, gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, Metamorphoses® meseterapeuta, képzőművészet- terapeuta, családterapeuta jelölt. Pécsett élek férjemmel.

Az egyetem elvégzése után 7 évig dolgoztam iskolapszichológusként halmozottan hátrányos helyzetű, nehéz sorsú fiatalokkal egy pécsi szakiskolában. A fiatalok sorsán keresztül láthattam, hogy kemény munkával, elszántsággal ki lehet lépni a saját árnyékunkból. A velük való munka tanított meg arra, hogy milyen fontos a nyitottság, a rugalmasság, az elfogadás, a közös nyelv megtalálása, mert enélkül nincs kapcsolat és fejlődés. 2009 óta dolgozom az egykori nevelési tanácsadó, mai nevén Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pécsi Tagintézményének pszichológusaként, ahol munkatársaim bizalmának köszönhetően több éve a pszichológus munkaközösség vezetői feladatait is ellátom. Munkahelyemen Holcsik Erzsébettel 2013 óta tartunk rendszeresen óvodás, kisiskolás korú gyermekek és szüleik számára terápiás célú csoportokat, melyek keretében ötvözzük a meseterápiás, képzőművészetterápiás és mozgásterápiás módszereket.

A gyermekterápiás munkában fontosnak tartom a rendszer szemléletet, a családterápiás gondolkodást, mely szerint minden bajban lévő gyermek, magát tehetetlennek érző felnőtt egy családi rendszer része, ahol a tagok kölcsönösen hatnak egymásra, éppen ezért a változást, a fejlődést és a gyógyulást is leghatékonyabban együttes erővel valósíthatják meg.

Munkám során mindig fontosnak tartottam a kreativitást, az alkotásra való képességet, az alkotás adta szabadságot, az érzelmek kifejezését, megélését, az önmegmutatás sokféle eszközét, az öngyógyításra való képességet. Mindezeket először a művészeti alkotó folyamtokban (zenében, táncban, írásban, képzőművészeti alkotásban) később pedig a mesehallgatás során előhívott teremtő képzelet révén tapasztaltam meg.

Arra törekszem, hogy a gyermekek, családok és felnőttek, akikkel dolgozom, kíváncsiak legyenek önmagukra és az őket körülvevőkre. Képessé váljanak megfogalmazni önmagukat, szembe nézni azzal az élethelyzettel, amiben vannak. Egy biztonságos segítő kapcsolatban élhessék meg az élet mélységeit és magasságait és mindezek után képessé váljanak a nehéz pillanatokban is megújulni, újrateremtődni, saját belső erőforrásaikat mozgósítani.
2015-ben indult közös gondolkodásunk Standovár Ágnessel és Holcsik Erzsébettel. Folyamatos szakmai tapasztalataink megerősítettek minket abban, hogy hasonlóan gondolkodunk a pszichoterápiáról és a mesékről, így jutottunk el 2017-ben a Gombolyító Terápiás Műhely megalakításához.

Felnőtteknek szóló meseestjeinken és meseterápiás önismereti munkában közösen bontjuk ki egy mélyen elrejtett mesei üzenet mai érvényességét, azt hogy mindez nekünk szól, rólunk is szól. A mesék -olykor rejtetten, máskor harsányabban- napról napra megmutatnak valamit a belső rendről, az integrálódásról, képben és történetben jelenítik meg mindazt, ami élmény szinten a kapcsolatainkban és belső pszichés valóságunk terében játszódik.

Holcsik Erzsébet

klinikai szakpszichológus

Holcsik Erzsébet vagyok, klinikai-, mentálhigiénés ifjúsági és gyermek szakpszichológus, Metamorphoses® meseterapeuta. Két gyermekemmel és férjemmel Pécsett élek.

A népmesék kora gyermekkoromtól fogva részei az életemnek, mindig nagy erővel vonzottak. Szakmai fejlődésem és személyes életutam szempontjából is jelentős felismerés volt számomra, hogy az a világ, melyet a gyermekkoromhoz és a gyermekekhez kapcsoltam, valójában a felnőtt számára mutatja meg valódi mélységét. A Metamorphoses ® meseterápiával olyan eszköz birtokába jutottam, mely életkortól, műveltségtől, származástól függetlenül mindenkihez megtalálja az utat, hogy önmagához közelebb merészkedhessen, segít meglátni és megérteni azt, ami szavakkal nehezen leírható, ami a lélek birodalmában játszódik.

Gyermekpszichológusi munkám során gyakran tapasztaltam, tapasztalom, hogy a lelki nehézséggel küzdő gyermekek egyre kevésbé értik és használják azokat a készségeket, melyek a helyreállításban, gyógyulásban segítenék őket. Leginkább annak a teremtő képzeletnek a működése hiányzik, melynek segítségével a gyermek rajz, játék, szabad alkotás révén mozgósíthatja öngyógyító képességeit. A Metamorphoses ® meseterápia az a módszer, amely képes a teremtő képzeletet működésbe lendíteni. Munkahelyemen a Baranya Megyei Szakszolgált Pécsi tagintézményében Alföldi Lindával 2013 óta tartunk óvodás és kisiskolás korú gyermekek és szüleik számára terápiás célú mesecsoportokat. A meseterápiát sokrétűen ötvözzük képzőművészet terápiával és mozgásterápiás elemekkel.


2015-ben indult el Standovár Ágnessel az a közös munka, amely a Gombolyító Terápiás Műhely megszületéséhez vezetett. Közös célunk, hogy a mesékkel szakmailag megalapozott pszichológiai munkát végezzünk, elsősorban az egészségmegőrzés területén. Tematikus önismereti csoportjainkon, melyet főleg felnőtt klienseknek tartunk, a népmesék bölcseleti tudására építkezve igyekszünk segíteni a hozzánk fordulóknak.

Számomra a népmesékkel folytatott munka egyik legnagyobb szépségét és kihívását a mesemondás és a mesék élővé tétele, a mesei kódok felbontása adja. Csodálatos érzés, amikor évszázadok, évezredek bölcseleti tudása mutatja meg magát egy- egy mesei képben, helyszínen, szakkönyveket megszégyenítő pontossággal bemutatva egy lélektani állapotot, életkrízist, fejlődési lehetőséget, megoldást. A mesemondással szenvedélyes viszonyban vagyok. Felnőtt mese-estekre készülve hetekig hordozgatom magamban a történetet, ízlelgetem, bejárom a képeit, megismerem, hogy azután minél inkább kivonva magam belőle csatornája lehessek egy ősi történetnek, úgy, hogy az a hallgató lelkében is megszülessen.

Standovár Ágnes

klinikai szakpszichológus

Standovár Ágnes vagyok, pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus és meseterapeuta.
Jelenleg Pécsett élek és dolgozom – felnőttekkel és gyermekekkel egyaránt.

Szakmai életem során a prevenciós és a terápiás munka mindig kéz a kézben haladt: pszichológusként a betegség-megelőzést legalább annyira feladatomnak érzem, mint a gyógyítást.
Amikor a Metamorphoses® meseterápiás módszerre és a mesékre rátaláltam, a saját életemben is megtapasztaltam, mennyire jótékony, megküzdést segítő hatással bír egy mesével való belső munka egy nehéz élethelyzetben.
Azóta vannak velem a mesék a mentálhigiénés és a klinikai munkámban is – egyre több területen, egyre nagyobb teret kapva a terápiák során is.

A népmesék különlegesen fontos történetek számomra, különlegesen fontos mondanivalóval. Történetek a megbomlott rend helyreállításáról, a gyarapodásról, a fejlődésről, a világ jobbá tételéről, és mindarról, ami bennünk, emberekben közös, univerzális, egységes és mindannyiunkat összeköt.

A népmesékkel való munkához a Gombolyító Terápiás Műhelyben zajló közös szakmai tevékenység ad stabil, biztos hátteret. Alföldi Lindával és Holcsik Erzsébettel közösen 2015 óta dolgozunk azon, hogy a mesék világát közelebb hozzuk a felnőttekhez. Szeretnénk, ha minél többen megtapasztalhatnák a mesehallgatás örömét, bátran elindulnának velünk, hogy bejárjuk a mesei képek birodalmát és a mesei képekkel való belső munkát követően gazdagodjanak, erősödjenek, utat találjanak: visszaállíthassák egyensúlyukat.

Munkám során a történetek szinte mindenhol jelen vannak: mondok mesét felnőtteknek a felnőtt mese-esteken, tematikus önismereti csoportokon, mesélem a régi történeteket a pszichiátriai osztályon a bajba jutott serdülőknek és fiataloknak – óvatosan bontogatva, miféle tudást hordozhatnak a sok száz éves népmesék a mai fiatalok számára a bajban, betegségben, vagy a mindennapokban. És szívesen barangolok a kisgyermekekkel is a mesék színes birodalmában – bejárva velük minél több történet helyszíneit – lehetőséget kínálva nekik a választáshoz, mikor mit engednek közel magukhoz, hol van éppen dolguk.

A felnőttekkel való pszichoterápiás munkám során, én magam hallgatom az egyéni, személyes élettörténeteket. Szeretem, ahogy a múltbéli történetek újra életre kelnek a kliensek elbeszélése során – lehetővé téve a közös terápiás térben egy másfajta megértést, megélést, újraépítést, összerendezést.

Kapcsolat

Gombolyító
Terápiás Műhely