Ég és Föld közt lebegő palota

délszláv mese Élt egyszer egy király. Volt neki három fia meg egy lánya is, akit kalitkában nevelt, s úgy vigyázott rá, mint a szeme világára. Mikor a lány felnőtt, egy este arra kérte édesapját, engedje ki, had sétáljon egyet bátyjaival az udvarházuk előtt. Az apja nem bánta. De alig lépett ki a lány az udvarra, … Olvass tovább

A jégen fonó lányok

Finn népmese Élt egyszer egy ember meg egy asszony. Volt nekik egy lányuk. De a halál korán elvitte az asszonyt. Ekkor az apa másodszor is megnősült, a gonosz Szüöjätärt vette feleségül. Szüöjätärnek gyereke született, leány volt az is. Ettől a naptól kezdve a gonosz boszorkány gyűlölte és üldözte mostohalányát. A két lány egymás mellett nőtt … Olvass tovább

Mese a Napról

Volt valaha a tenger partján egy nagy, sötét ország. Abban az országban nem sütött nap, lakói soha nem láttak napvilágot. Fekete felleg borult ott a földre, s ettől olyan sötétség támadt, hogy az emberek alig-alig látták egymást. Úgy is hívták: a Sötétség Országa. Lakóit pedig kunyhólakóknak nevezték, mert házuk nem volt, rozoga kunyhókban laktak. A … Olvass tovább

A farkas szempillája

Egy faluban élt egyszer egy gazdag kovács, akinek egyetlen lánya volt, a vidám és kedves Akiko. Akiko anyja röviddel a kislány születése után meghalt, és a kovács újból megnősült, mert valakinek vezetnie kellett a nagy háztartást. A mostoha azonban fösvény és mogorva asszony volt, semminek sem tudott örülni, és nem szerette Akikót, főként azért, mert … Olvass tovább

A férfi, aki ezer évig akart élni

A férfi, aki ezer évig akart élni Kínai népmese Hosszú idővel ezelőtt élt egy gazdag ember. Öreg volt már és roskatag, mert rég átlépte a vénség küszöbét. De meghalni nem akart. Túlságosan szerette ugyanis a kincseit, és még mindig kereste a boldogságot a világban. Ezért még tovább akart élni, hogy a vagyonát végre kiélvezhesse.De ő … Olvass tovább

Az eső ura

Az eső ura Kínai népmese Egy fiatal vadász, akit Sung Langnak hívtak, egy napon az erdőn ment keresztül. Értékes prémeket, bőröket vitt a városba, de útközben eltévedt. Csak ment, mendegélt, bolyongott a fák között, míg rá nem esteledett. Akkor egy kastély előtt találta magát.
Bekopogott, a kaput kinyitották, s Sung Langot a ház úrnője elé vezették. … Olvass tovább

Az aranytojás

litván mese Élt egyszer egy öregember meg a felesége egy kicsiny, de tiszta és meleg házikóban. Összes vagyonuk egy tyúkocska, meg a Miska kandúr volt. A tyúkocska tojta a tojásokat, a kandúr egerészett, és úgy szerették egymást, hogy tyúkanyó nem egyszer a Miska kandúr hátán szunyókált. Így éltek, éldegéltek egyetértésben, mind a négyen.
 Egy nap … Olvass tovább

A citerás cárné

Valahol, egy messzi országban élt egyszer egy cár meg a felesége. Hosszú és szép házaséletet éltek, míg egyszer a cár elhatározta, hogy elmegy, megnézi a világot. Először is azt a földet akarta látni, ahol a szerecsenek élnek. Kiadta utasításait a minisztereinek, elbúcsúzott feleségétől, s elment a szerecsenek országába. Abban az országban akkoriban igen gonosz király … Olvass tovább

Mese a sah okos lányáról

Egyszer egy sah és egy vezír vadászatról hazatérőben meglátta, hogy előttük hajlott hátú anyóka halad. A sah megsarkantyúzta a lovát, utolérte az anyókát, és kérdi:– Hé, öreganyám, ki vagy, és mit csinálsz itt?– Asszony vagyok, tán nem látod? – felelte az anyó. – És azzal foglalkozom, hogy az egyik embernek elrontom az életét, a másikat meg boldoggá teszem.A … Olvass tovább

Ha kellek, vigyél el!

Egy isten háta mögötti faluban élt egyszer régen három fivér. Együtt gazdálkodtak azon a kis földecskén, amelyet a szüleik hagytak rájuk. Mivel azonban ebből nem tudtak megélni, bambuszkosarakat fontak, és a piacon árulták. De bármilyen szorgalmasan is dolgoztak, és éltek a lehető legszerényebben, sohasem maradt egy fölösleges garasuk sem. Vagy a sójuk fogyott el, vagy … Olvass tovább